JTS Talk @KMITL การแลกเปลี่ยนความรู้ของธุรกิจ Bitcoin Mining กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน

พุธ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๓:๓๕
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม JTS Talk ให้กับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ วิศวกรรมกับโอกาสในโลกอนาคต  ทิศทาง Bitcoin และ Miner รวมทั้ง เทคโนโลยีบล็อกเชน การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเหมืองขุดบิทคอยท์ 
JTS Talk @KMITL การแลกเปลี่ยนความรู้ของธุรกิจ Bitcoin Mining กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน

รวมถึงการแนะนำแนวคิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับการส่งเสริมเทรนพลังงานสะอาดให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะสร้างโอกาสการทำงานให้กับนักศึกษาสายอาชีพวิศวกรรมในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ JTS Young Blood 2022 เป็นโครงการให้ความสนับสนุนนักศึกษาที่ดำเนินการจัดทำโครงการปริญญานิพนธ์ หรือโปรเจ็กต์จบเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการบรรยายที่เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ตอบคำถาม โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ที่มา: จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

JTS Talk @KMITL การแลกเปลี่ยนความรู้ของธุรกิจ Bitcoin Mining กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด