การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 5

อังคาร ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๒๗
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) และสถาบันยานยนต์ (TAI) ได้ร่วมจัด "การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5" รูปแบบไฮบริด ทั้ง physical onsite และออนไลน์ขึ้น นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองอธิบดี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) กระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ (TAI) และคณะในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย นายฟุจิโมโตะ ทาเคชิ อธิบดี แผนกยานยนต์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ ญี่ปุ่น) นายคุโรดะ จุน ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ ผู้แทนจาก Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น
การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 5

ในระหว่างการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายยานยนต์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยแผนกยานยนต์ เมติ ญี่ปุ่น ได้แนะนำความพยายามดำเนินนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทำให้เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานสากลโดยดำเนินกิจกรรม การจัดเวิร์คช๊อป การส่งผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้นและฝ่ายไทยเห็นว่าข้อมูลการริเริ่มของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณา กิจกรรมจากนี้ไปจึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไปในขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อธิบายสถานการณ์การดำเนินมาตราการ สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และประกาศในเดือน พฤษภาคมของปีนี้ และแนวโน้มการแพร่หลายของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และมาตราการกระตุ้น การติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และความพยายามที่จะรับมือเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แพร่หลายมากขึ้น เช่น ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เป็นต้นและนับจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่ฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในสาขา ยานยนต์สมัยใหม่ โดยฝ่ายญี่ปุ่น แผนกยานยนต์ เมติ ญี่ปุ่น ได้นำเสนอว่าบนพื้นฐานความร่วมมือที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ แนวโน้มความร่วมมือต่อไปรวมถึง การทดสอบแบตเตอรี่ มาตรฐานเครื่องชาร์จ ทางเลือกยานยนต์สมัยใหม่ เช่น Full Cell Vehicles (FCV) เป็นต้นเพิ่มเติมจากยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างระบบรีไซเคิลยานยนต์ ELV (End-of-Life Vehicle (ELV) Recycle) และได้ยืนยันที่จะพิจารณาหัวข้อความร่วมมือใหม่ๆโดยผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศผ่านจากการประชุมครั้งนี้ต่อไปฝ่ายไทยได้แสดงความคาดหวังในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่าน มาพร้อมกับเสนอหัวข้อความร่วมมือใหม่ๆ และได้ยืนยันที่จะพิจารณาหัวข้อความร่วมมือใหม่ โดยผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศต่อจากการประชุมครั้งนีต่อไป

นายคุโรดะ จุน ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการประชุมนี้ถูกจัดในรูปแบบออนไลน์มาตลอดสืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ดังนั้นผมจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ครั้งนี้ในรอบประมาณ 4 ปีที่สามารถจัดการประชุมหารือครั้งที่ 5 ขึ้นได้อีกครั้งในรูปแบบไฮบริดโดยมีผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศมาประชุมทั้งที่กรุงโตเกียวและกรุงเทพฯ ในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือนโยบายยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ของไทยและญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมา และจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้ยืนยันอีกครั้งถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อมุ่งมั่นดำเนินนโยบายยานยนต์สมัยใหม่และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

"เจโทร กรุงเทพฯ จะยังคงร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ต่อไปเพื่อกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปและมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่อไป" นายคุโรดะ กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ

การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด