ม.หอการค้าไทย UTCC ลงนาม MOU กับ MBK GROUP

อังคาร ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๘:๔๙
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือนี้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะที่เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ม.หอการค้าไทย UTCC ลงนาม MOU กับ MBK GROUP

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ คุณชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค โดยมี ดร.อารดา มหามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณพัชรินทร์ พินทุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานและมีผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสัญลักษณ์ใบเรือ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย UTCC ลงนาม MOU กับ MBK GROUP

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด