ATP30 คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations ในงาน SET Awards 2022

04 Nov 2022

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยนายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) (กลาง) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาส ATP30 เข้ารับรางวัล Outstanding Investor Relations สำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

ATP30 คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations ในงาน SET Awards 2022