ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ The Newston sixth form School

พฤหัส ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๐๕
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ THE NEWTON SIXTH FORM SCHOOL โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Chairman of the Governing Board, The Newton Group โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการของทั้ง 2 สถาบัน ณ อาคาร SIAMSCAPE ชั้น 9 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ The Newston sixth form School
ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ The Newston sixth form School

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด