กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

พุธ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๒๔
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวลัญฉร เสมอเชื่อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต และผู้นำองค์การบริหาร กิจกรรมนิสิต (อบกน.)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามอัตลักษณ์นิสิตด้านสุขภาพ ที่ต้องการให้นิสิตได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการผ่อนคลายหลังจากการเรียน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมวิ่งมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งที่เป็นนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีกิจกรรมดนตรี จากศิลปินวง 7 Days Crazy และวงดนตรีจากนิสิต บุคลากร สร้างสุนทรียภาพให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารสงวนเสริมศรี

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด