คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษา โท - เอก เขาใหญ่

02 Nov 2022

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี SPU เพื่อเติมเต็มความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานไร่สุวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจ มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยการทำกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์น้องพี่ 2022 ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษา โท - เอก เขาใหญ่

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษา โท - เอก เขาใหญ่