สถาบันส่งเสริมศิลปะฯ ม.หอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

อังคาร ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๔๔
สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ โครงการเยาวชนต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพครู อีกทั้งเป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
สถาบันส่งเสริมศิลปะฯ ม.หอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย-โขนละคร) มาเป็นผู้ประกอบพิธี โดยมี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด รศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันส่งเสริมศิลปะฯ ม.หอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด