"ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน" ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา

อังคาร ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๔๒
ด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาและชมรมกิจกรรมนักศึกษาขึ้น จำนวน 14 ชมรม ประกอบด้วย Student Council, The Entertainer Club, Music Club, Volunteers Club, Media DTC Club, Language Union, Thai Arts Club, Bartender and Hotelier, I-Club, FUND CLUB, Culinary Arts Club, Natural Resources and Environment Conservation Club, Cheer Club และ Sport Club โดยแต่ละชมรมต่างมีกิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมตลอดมา?
ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา

และเมื่อไม่นานมานี้ แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และแผนกกิจการนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา? ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ "DTC Club Fair 2022" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สมัครเข้าร่วมชมรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา เป็นการส่งเสริมระบบและกลไกการดำเนินงานชมรมกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรม

ทางด้านน้องแข-พิมลแข อินทร์ติยะ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่ 1 กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า "งานนี้สนุกมากเลยค่ะ นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับชมรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้มากขึ้นแล้ว ก็ได้เห็นว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ในแต่ละชมรมมีความรักใคร่ผูกพันกัน แถมได้เห็นถึงศักยภาพของพี่ ๆ ที่เตรียมงานได้ออกมาดีเยี่ยม พี่ ๆ เก่งกันมาก เพราะในช่วงที่จัดกิจกรรมอยู่เป็นฤดูฝน แต่แต่ละชมรมก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบเลยค่ะ"?

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมิได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ยังบูรณาการไปกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังพัฒนาระดับความมั่นใจในตัวเอง ประสบการณ์ต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักศึกษาต่อไป?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด