SET ร่วมกับ BAY จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี

พุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๔๔
โครงการ Care The Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ โดยมี นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสาธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านพุตูม รวมกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทำฝายกักน้ำ และศึกษาท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ สร้างความตระหนักต่อการดูแลต้นไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกัน ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ต. ห้วยลึก อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
SET ร่วมกับ BAY จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ Care The Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" ต่อเนื่อง รวม 6,000 ต้น ใน จ. ราชบุรี และจ. เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า และติดตามการเติบโตของต้นไม้ในโครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด