ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเปิดร้านใหม่ PEPPER LUNCH ชั้น 2 โซน B

พุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๔๗
นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) นำทีมผู้เช่าสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางอรวรรณ โกมลพันธ์พร Head of Pepper Lunch & Chabuton (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเปิดร้าน PEPPER LUNCH สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 โซน B
ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเปิดร้านใหม่ PEPPER LUNCH ชั้น 2 โซน B

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด