นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีโชว์กึ๋น! เสนอแนวคิด sustainability บนเวที PHIST 2022 ที่ภูเก็ต

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๑๘
กระแสการปลุกจิตสำนึกรักษ์โลกอย่างยั่งยืนนั้นอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ และแม้คนเราจะหันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้น แต่กลับพบว่ายังไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่สะท้อนความหายนะด้านสภาพภูมิอากาศสดๆ ร้อนๆ ก็ได้แก่ กรณีอุทกภัยในปากีสถานที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,000 คน บ้านเรือนราว 1 ล้านหลังได้รับความเสียหาย ชาวปากีสถานไม่ต่ำกว่า 15% ของประชากรทั้งหมดได้รับผลกระทบ รวมถึงเหตุการณ์ใกล้ตัวคนไทยที่ในขณะนี้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ 
นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีโชว์กึ๋น! เสนอแนวคิด sustainability บนเวที PHIST 2022 ที่ภูเก็ต

ดังนั้นแม้การปลูกฝังเรื่องรักษ์โลกจะเหมือนเป็นเรื่องเดิมที่พูดซ้ำๆ แต่ก็ไม่อาจที่จะหยุดพูดได้ เมื่อไม่นานมานี้ PHIST หรือ Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism อีเวนต์ด้าน sustainability ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงถูกจัดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 5 ที่ภูเก็ต โดยความร่วมมือกันของ Phuket Hotels Association, Greenview และ C9 Hotelworks ในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ตลอดจนมีผู้บริหารของบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ตบเท้าขึ้นเวทีแสดงทัศนะและแนวคิดเรื่องการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ป.ตรี ป.โท ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติของวิทยาลัยดุสิตธานีรวม 4 คนได้ร่วมแสดงทัศนะบนเวทีด้วย ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหน้าที่รับไม้ต่อในการรักษ์โลกใบนี้ให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป 

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวสาธิยา เอื้อธีรมงคล จากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร นายธนวรรธน์ เชาว์พัชรทวีกิจ จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) นายศรัณย์ธรณ์ วงศ์เมือง จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และนางสาวสุธิภรณ์ แจ่มใส นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษบนเวทีซึ่งจำลองบรรยากาศเป็นสนามมวย มีใจความสำคัญร่วมกันว่า 

"ในประเทศไทย พวกเราต้องการที่จะรักษาธรรมชาติเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง โดยการที่เราต้องช่วยกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถดำรงชีวิตและเดินหน้าต่อไปได้ ทุกวันนี้เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากความผิดพลาดของพวกเราในอดีต และถ้าเราร่วมมือกันอย่างจริงจัง พลังของเราจะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง เรื่องนี้นับเป็นแนวทางที่เราต้องเร่งปฏิบัติร่วมกัน ยิ่งเรายึดมั่นในเรื่องความยั่งยืนมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้คนหมู่มากได้อย่างมหาศาล เราควรที่จะเริ่มต้นแนวคิดด้านความยั่งยืนเสียตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่ออนาคตของพวกเราและคนรุ่นต่อๆ ไป" 

วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งเป้าที่จะพัฒนาผู้นำอุตสาหกรรมการบริการ และหนึ่งในความท้าทายที่ผู้นำในอนาคตจะต้องเผชิญคือ การหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม จึงส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องความยั่งยืนบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากรอบความคิด ขยายมุมมอง และมีความรู้นอกห้องเรียน 

การที่นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีทั้ง 4 คนได้เข้าร่วมในเวทีระดับสากลในครั้งนี้ จึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบทางบวกให้สังคม สมดังวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยวิทยาลัยดุสิตธานีคาดหวังว่า พวกเขาจะเป็นต้นแบบในการสร้างแรงกระเพื่อมด้านจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีโชว์กึ๋น! เสนอแนวคิด sustainability บนเวที PHIST 2022 ที่ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด