ม.หอการค้าไทย UTCC Day one with Sustainability

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๔๓
วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เอปสัน ( ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด "Day one with Sustainability" ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการทุกชั้นปี เพื่อรวมรับฟังและค้นหาแนวคิดพร้อมทังแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งแบรนด์ maddy hopper / Qual และ SHE KNOWS ที่ก่อตั้งธุรกิจใหม่โดยใช้แนวคิดเรื่อง ความยั่งยืน มาเป็นจุดเริ่มต้นและพาให้ธุรกิจเดินหน้ามาได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ม.หอการค้าไทย UTCC Day one with Sustainability

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวปานไพลิน พิพัฒนสกุล และ นางสาวธัญญรัตน์ ตรีสุรมงคลโชติ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ SHE KNOWS, นายภาคิน โรจนเวคิน และนายชาญ สิทธิญาวณิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ maddy hopper, นายทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Qual และ คุณคณิน ธรรมภิบาลอุดม (พี่โต) หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัดมาเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์และให้ข้อคิดแก่น้องๆ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการพร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย UTCC Day one with Sustainability

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด