ม.หอการค้าไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นประจำเดือน กันยายน 2565

พุธ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๓๔
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ Executive Assistant และนายวิทิตร รักษ์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย  แถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ประจำเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 44.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 2565 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 เป็นต้นมา ณ ห้อง สัมมนาอาคาร 5 ชั้น  2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2565
ม.หอการค้าไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นประจำเดือน กันยายน 2565
ม.หอการค้าไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นประจำเดือน กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด