สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด พัฒนานักขายสินค้าออนไลน์

จันทร์ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๒๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดบูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการขายสินค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-2 และ 6-7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด (นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด พัฒนานักขายสินค้าออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด