คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๑
คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้กับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ค่ายมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 72 คน จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565

โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ได้แก่

  • การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเศษเหลือเพื่อต่อยอดเป็นโครงงาน
  • การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง โคมาโทกราฟฟี
  • การปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง ระบบสมองกลฝั่งตัวกับการสร้างระบบ Internet of Thing (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้น
  • การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบเบื้องต้น

กิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆนักเรียนได้รับการฝึกอบรมโดย คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาชีววิทยา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด