TFII โชว์ผลงานของบุคลากร ลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงาน

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๓๐
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณสมศักดิ์ ปามึก วิศวกรสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงานเรื่อง "ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง" กับคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธีพันธ์, Senior sales executive บริษัท มิตรเจริญ เคเบิล เวอร์คส จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TFII โชว์ผลงานของบุคลากร ลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงาน

ผลงานของบุคลากร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง "ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง" ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายในสัญญาดังกล่าว เป็นผลงานการประดิษฐ์ของนายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์เพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบแนวเชื่อมของหลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ 1 ของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นการสร้างชิ้นงานเชื่อมที่สามารถกำหนดความยาวและตำแหน่งที่แน่นอน ได้ใกล้เคียงกับขนาดจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นตำแหน่งของจุดบกพร่องจากชิ้นงานตัดขวางได้โดยตรง ลักษณะชิ้นมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อใช้งานและการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมศักดิ์ ปามึก โทร. 02 555 2000 ต่อ 2504 อีเมล์ : [email protected], https://tfii.kmutnb.ac.th/training/?p=4817

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด