ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล

อังคาร ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๙
Global Healthcare Accreditation (GHA) หน่วยงานอิสระที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการเดินทางเชิงสุขภาพและการบริการด้านสุขภาวะที่ดี ได้ให้ 'ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์' (VitalLife Scientific Wellness Center) บริษัทในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก GHA ในระดับความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ประจำปี 2565 ณ เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล

มาตรฐาน GHA สำหรับโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย :

  • การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • มีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ ด้านความเป็นเลิศในประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
  • เพิ่มการรับรู้จากผู้ป่วยหรือผู้กำลังมองหาการบริการ
  • เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ
  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดการและส่งมอบบริการด้านการแพทย์เชิงท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเรเน่-มารี สเตฟาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของ GHA กล่าวว่า "ประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เมื่อผู้ป่วยไว้วางใจผู้ให้บริการ พวกเขาจะมีความรู้สึกภักดีต่อองค์กรมากขึ้น ใบรับรองความเป็นเลิศด้านการแพทย์และการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ GHA นี้ช่วยให้องค์กรสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาใช้บริการ GHA ขอแสดงความยินดีกับ VitalLife Scientific Wellness Center ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำของภูมิภาค ที่ได้รับการรับรอง GHA เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล"

นพ. นรินทร สุรสินธน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการของไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า "ทุกกระบวนการที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพและการรักษาทั้งหมดที่ไวทัลไลฟ์นั้น มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง ซึ่งช่วยทำให้ไวทัลไลฟ์เข้าใจปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ พร้อมแนวทางการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้เข้ากับลักษณะทางกายและใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่ ไวทัลไลฟ์จึงเลือกการรับรองของ GHA ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงศักยภาพทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย รวมถึงความมุ่งมั่นของไวทัลไลฟ์ในการสร้างความความพึงพอใจและการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการในทุกขั้นตอน"

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์:
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย อีกทั้งยังให้บริการรักษาโรคผิวหนังและดูแลความงามของผิวพรรณ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาอันทันสมัย ที่ช่วยชะลอหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่าง ๆ สู่การมีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการบริการของไวทัลไลฟ์อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ และตอบสนองความต้องการทางสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ไวทัลไลฟ์จึงเปรียบได้ดั่งพันธมิตรด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อถือและวางใจได้

เกี่ยวกับ Global Healthcare Accreditation (GHA):
Global Healthcare Accreditation ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการเดินทางเชิงสุขภาพและการบริการด้านสุขภาวะที่ดี ซึ่งตามมาตรฐานสากลของ GHA นั้น มีบรรทัดฐานทางวิชาชีพสำหรับการรับรองที่ได้รับการพัฒนา เพื่อใช้กับที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก ที่อยู่อุตสาหกรรมนั้นๆ รวมถึงผู้ให้บริการ ผู้ประกันตน และนายจ้างที่มุ่งมั่นที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการบริการเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี พร้อมช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการในการตรวจสอบคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรับรู้จากภายนอกประเทศ เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจให้มีความยั่งยืนสำหรับผู้ให้บริการตลอดการดูแลของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

(GHA ได้รับการรับรองจาก International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) ของ ISQua ในปี 2019)

อ้างอิงจาก https://www.globalhealthcareaccreditation.com/news/vitallife-achieves-ghas-certification-for-excellence-in-medical-travel-patient-experience

ที่มา: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด