ยกนิ้วให้ ทีม Launcher Film! Dek Film SPU คว้ารางวัลประกวด MV "จากหนึ่งกล้าสู่…ผืนป่าในใจเรา" ของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา

อังคาร ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๒๒
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Launcher Film ที่ประกอบไปด้วย นายวัชรพงษ์ เป็งยาวงค์ ,นายจิราภัทร เพชรหมู่ ,นางสาวอมรรัตน์ จิตจง ,นายไชยนิวัตร พงศ์กาญจนโกมล ,นายสีหราช สาภักดี ,นายอธิบดี บุบผามะตะนัง ,นายรพีภัทร ทัศราช ,นายณธีพัฒน์ วงศ์พยัคฆ์ ,นายธีรภัทร วิโรจน์ศิริ และนางสาวกุลนันต์ โกเสนตอ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด MV Music Video ภายใต้ Concept "จากหนึ่งกล้าสู่…ผืนป่าในใจเรา" ของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา เข้ารับมอบรางวัลจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร เมี่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ยกนิ้วให้ ทีม Launcher Film! Dek Film SPU คว้ารางวัลประกวด MV จากหนึ่งกล้าสู่ผืนป่าในใจเรา ของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด