ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน

03 Oct 2022

พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และ กระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม บางจากในพื้นที่บ้านพักสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น เป็นสวนสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย มีลาน แอโรบิค ลู่วิ่ง และสถานที่พักผ่อนให้กับข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม พนักงาน บางจากฯ ประชาชนในชุมชน สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ ณ พื้นที่บ้านพักสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน

ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน