ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๙
พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และ กระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม บางจากในพื้นที่บ้านพักสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น เป็นสวนสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย มีลาน แอโรบิค ลู่วิ่ง และสถานที่พักผ่อนให้กับข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม พนักงาน บางจากฯ ประชาชนในชุมชน สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ ณ พื้นที่บ้านพักสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อเร็ว ๆ นี้
ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผู้บริหารบางจากฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเปิดสวนสายสัมพันธ์กลาโหม สวนเพื่อสุขภาพของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด