สพร. 16 นครปฐม เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยผู้อำนวยการสถาบัน นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 สาขา ได้แก่
สพร. 16 นครปฐม เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
  1. สาขาการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 3 และ 4
  2. สาขาการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
  3. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 96 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด