เทศกาลวัฒนธรรมขงจื๊อนานาชาติ (ชวีฟู่) ประเทศจีน ประจำปี 2565 และงานประชุมหนีซานว่าด้วยอารยธรรมโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เขาหนีซาน

28 Sep 2022

5 ฮอลล์, 5 สีสัน, 5 หลักจริยธรรม

เทศกาลวัฒนธรรมขงจื๊อนานาชาติ (ชวีฟู่) ประเทศจีน ประจำปี 2565 และงานประชุมหนีซานว่าด้วยอารยธรรมโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เขาหนีซาน

รายงานโดย iqilu

เทศกาลวัฒนธรรมขงจื๊อนานาชาติ (ชวีฟู่) ประเทศจีน ประจำปี 2565 (2022 China (Qufu) International Confucius Cultural Festival) และงานประชุมหนีซานว่าด้วยอารยธรรมโลก ครั้งที่ 8 (Eighth Nishan Forum on World Civilizations) จัดขึ้นที่เขาหนีซาน หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์หนีซาน ในชวีฟู่ เมืองจี่หนิง มณฑลซานตง ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน

ขงจื๊อ (551-479 ปีก่อนคริสตกาล) คือนักปราชญ์และอาจารย์ในยุคชุนชิว หรือยุควสันตสารทของจีน (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) ผู้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนาน และทุกวันนี้ยังคงได้รับการยกย่องไปทั่วโลกจากงานเขียนและคติพจน์ต่าง ๆ

หลักปรัชญาขงจื๊อมีอิทธิพลตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีน และยังคงได้รับการยกย่องอย่างสูง โดยสำนักขงจื๊อยึดมั่นใน "ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความถูกต้อง ปัญญา และความซื่อสัตย์" เป็นหลักจริยธรรมสูงสุด

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1909689/1.jpg

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit