ทีมประเทศไทย รายงานความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๑
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB หรือ สสปน.) พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74 (The 74th International Association of Horticultural Producers : AIPH Congress 2022) ณ เมืองอัลเมียร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก
ทีมประเทศไทย รายงานความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74

โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเป็นสถานที่จัดงาน ต่อที่ประชุม AIPH ว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ 2. คณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นเลขานุการ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานทั้งการบริหารจัดการ การจัดเตรียมงบประมาณ และความพร้อมต่างๆในการดำเนินงาน

และในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวในรายงานความก้าวหน้าในส่วนของความพร้อมในพื้นที่ว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่และการออกแบบ Master plan ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการการจัดงานฯ หลังจากล่าวจบ ประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก ร่วมได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดอุดรธานี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2569

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

ทีมประเทศไทย รายงานความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด