บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม(อว.) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ หลักสูตรประเภท DEGREE และ NON DEGREE มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.

จากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง อว. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ทั้งหมด 9 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะโลจิสติกส์ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำผลงานนวัตกรรมของเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทันสมัย  นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการ พร้อมหารือรับฟังเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า วันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเกียรติจาก คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม(อว.) มาตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรประเภท DEGREE จำนวน 8 หลักสูตร และ NON DEGREE จำนวน 21 หลักสูตร

นอกจากนี้ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ ที่รับนักศึกษาเข้าไปทำงาน ได้มาร่วมกันให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการฯบันฑิตพันธุ์ใหม่กันอย่างคับคั่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านอนุกรรมการฯทุกท่านที่ให้คำชื่นชมผลการดำเนินการซึ่งเป็นกำลังอย่างสูงกับทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ทุ่มเท พลังกาย พลังใจ ในการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา จนได้บัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเจ้าของธุรกิจใหม่ จากการเรียนรู้จากหลักสูตร และสุดท้ายขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง และที่ขาดไม่ได้คือพลังการสนับสนุนของท่านอธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ที่ให้แนวคิดและการสนับสนุนโครงการฯอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด