ไทยยูเนี่ยน พาเปิดโลกท้องทะเลพร้อมเรียนรู้การดูแลแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Healthy Living, Health Oceans"

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔:๑๙
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลก นำโดยดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม และ มร.อดัม เบรนนัน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการงาน Sustainability Expo 2022 ร่วมเยี่ยมชมบูธด้านความยั่งยืนแห่งท้องทะเล หรือ SeaChange(R) ของไทยยูเนี่ยนภายใต้แนวคิด Healthy Living, Healthy Oceans ที่ให้ความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตด้วยการมีโภชนาการที่ดีไปสู่ผู้บริโภค ไปจนถึงการดูแลท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะทำให้ท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ไทยยูเนี่ยน พาเปิดโลกท้องทะเลพร้อมเรียนรู้การดูแลแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Healthy Living, Health Oceans

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด