รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'เปิดฝึกอบรมไรเดอร์ สร้างอาชีพ มีงานทำ เพิ่มรายได้

จันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓:๕๒
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าหลักสูตร "การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'เปิดฝึกอบรมไรเดอร์ สร้างอาชีพ มีงานทำ เพิ่มรายได้

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดหางาน ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ด้านหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้เหมาะสมกับความต้องการตลาดแรงงาน สร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) ให้แก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม จึงเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพจากธุรกิจให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเติบโตมากในยุคปัจจุบัน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'เปิดฝึกอบรมไรเดอร์ สร้างอาชีพ มีงานทำ เพิ่มรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด