LocoPack ร่วมแบ่งปันความรู้และแนะนำแพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ ให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

23 Sep 2022

LocoPack ร่วมแบ่งปันความรู้และแนะนำแพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ ให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

LocoPack ร่วมแบ่งปันความรู้และแนะนำแพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ ให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

กฤษฎิ์ เฟืองฟู Co-Founder LocoPack แพลตฟอร์มงานออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) จัดการบรรยายพิเศษและกิจกรรม Focused Workshop ในหัวข้อ "สั่งผลิต Packaging ง่ายแค่ปลายนิ้ว" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมมูลค่าให้กับสินค้า และได้ทดลอง workshop การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงการบริหารต้นทุนของสินค้าให้เหมาะสม พร้อมกับการแนะนำแพลตฟอร์ม LocoPack ที่สามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น