สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ยกระดับฝีมือไรเดอร์

พฤหัส ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรให้กับสมาชิกหรือกลุ่มผู้ขับขี่ไรเดอร์และครอบครัวหรือผู้สนใจทำไรเดอร์ จำนวน 20 คน โดยมีนายสันติพงษ์ สุชะไตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ยกระดับฝีมือไรเดอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด