'ท็อปส์' สร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน จับมือ 'กระทรวงพาณิชย์' ยกระดับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ และ สินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง

อังคาร ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๑๓
นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการจัดหาแหล่ง และพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรกร ชุมชนในท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สินค้าแปรรูป และสินค้านวัตกรรมจากมันสำปะหลัง ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมงาน
'ท็อปส์' สร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน จับมือ 'กระทรวงพาณิชย์' ยกระดับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ และ สินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของท็อปส์ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง 'ท็อปส์' จะมีส่วนช่วยสำคัญทั้งการส่งเสริมการตลาดแปรรูป สินค้าทางการเกษตร และ สินค้านวัตกรรมจากมันสำปะหลัง โดยสินค้านำร่อง ในระยะแรกจะสนับสนุนสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากมันสำปะหลังทั้งการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับ ใส่สินค้าและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก ระบายผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด