ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสผู้พิการต่อเนื่อง

19 Sep 2022

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ขยายผลโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แห่งที่ 8 และ 9 ได้แก่ สาขาสาขาเอเชียโฮมทาวน์ จุดที่ 2 จ.นนทบุรี ให้แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ กานบัวแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนนทบุรี และนางพรรณี ศรีบรรเทา รองประธานมูลนิธิคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยนางสาวนฤมล เขียวแกร รองผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกันเป็นประธานเปิด

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสผู้พิการต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ให้แก่ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายตรีวิทย์ จินดา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวพัชริน ตั้งเรืองสุวรรณ ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกันเป็นประธานเปิด

บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส เพื่อจัดสรรพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้กลุ่มคนพิการ สำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากกลุ่มผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการ นำมาสู่รายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป ผู้สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ อาทิ ข้าวปั้นซูชิ กุ้ง-ปลาแซลม่อนดองซีอิ๋วญี่ปุ่น สลัดโรล พุทรานมสด หน่อไม้ดอง มะดันแช่อิ่ม ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาดังกล่าว โดยเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสผู้พิการต่อเนื่อง