ไปรษณีย์ไทย - สถาบันขนส่ง จุฬาฯ - สสส. ชู "สุภาพบุรุษไปรษณีย์" ร่วมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย ในโครงการเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety

ศุกร์ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓:๔๖
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ และประธานกรรมการ Executive Committee : ExComm บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (คนขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ (คนซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สสส.) เดินหน้าโครงการ "เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety" โดยฝึกอบรม "สุภาพบุรุษไปรษณีย์" เพื่อเป็นต้นแบบการขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านแบนเนอร์รณรงค์เรื่องทางม้าลายติดหน้าไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และเตรียมแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
ไปรษณีย์ไทย - สถาบันขนส่ง จุฬาฯ - สสส. ชู สุภาพบุรุษไปรษณีย์ ร่วมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย ในโครงการเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด