NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์

14 Sep 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียนและอาคารเรียนของโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เยาวชนได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์