มทร. จัดกิจกรรมเรียนบุคลิกภาพกับอาจารย์จ๋าว์

พุธ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๔๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
มทร. จัดกิจกรรมเรียนบุคลิกภาพกับอาจารย์จ๋าว์
  • การเตรียมบุคลิกภาพที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน
  • การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้คำพูด
  • การรักษารูปลักษณ์เรือนกาย

ณ ห้องประชุมประชานารถมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ 

เรียนบุคลิกภาพกับครูจ๋าว์ https://bit.ly/3xseShp

ที่มา: Idea Come Idea Go

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด