วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ "รับน้องสร้างสรรค์ สร้างความผูกพันพี่น้องมะฮอกกานี"

12 Sep 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือ Dusit International จัดค่ายกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 27 จากทุกสาขาอย่างสร้างสรรค์ จำนวนมากกว่า 800 คน ที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันก่อน

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ "รับน้องสร้างสรรค์ สร้างความผูกพันพี่น้องมะฮอกกานี"

ประเพณีการรับน้องใหม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นประเพณีที่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีแต่ละปีได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยรุ่นพี่จากทุกสาขา ทั้งสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จะร่วมกันออกแบบและจัดกิจกรรมรับน้องให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ด้วยตัวเองทั้งหมด และมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่สนับสนุนความรุนแรงและระบบ SOTUS ทำให้กิจกรรมรับน้องของวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอย่างแท้จริง

ภายในค่ายกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มะฮอกกานีช่อที่ 27 ในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายตลอด 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่กิจกรรมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรม กิจกรรม Walk Rally โดยให้นักศึกษาน้องใหม่เล่นเกมในแต่ละฐาน ซึ่งจะมีทั้งฐานของชมรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย ฐานของอาจารย์แต่ละสาขา และฐานของศิษย์เก่า พิธีเทียน กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

นายพชรพล จันทรประทับ นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องในครั้งนี้ว่า "เป็นกิจกรรมที่สนุกมากครับ ทั้งรุ่นพี่และอาจารย์เป็นกันเอง เทคแคร์ดี รู้สึกสนุกและอบอุ่นดีครับ ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่อยู่รุ่นเดียวกันและทำกิจกรรมร่วมกัน ตอนแรกก็มีแอบกลัวว่าค่ายรับน้องจะมี SOTUS มีกิจกรรมรับน้องโหดเหมือนในข่าวหรือเปล่า แต่พอได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็หายกลัวไปเลยเพราะว่ามีแต่กิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์ครับ"

วิทยาลัยดุสิตธานี สนับสนุนให้นักศึกษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อันจะนำไปสู่สายสัมพันธ์อันดีทั้งในทางอาชีพและในทางสังคม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้พัฒนา Soft skills ในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่ทักษะการเข้าสังคม การทำงานร่วมกันเป็นทีม ไปจนถึงการแก้ปัญหาและอื่น ๆ อีกมากมาย อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนักศึกษานอกเหนือจากด้านวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ "รับน้องสร้างสรรค์ สร้างความผูกพันพี่น้องมะฮอกกานี"