รางวัล ASEAN Green Hotel Standard - โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๑๕
ขอแสดงความยินดีกับโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานและได้รับตราสัญลักษณ์ ASEAN Green Hotel Standard ประจำปี 2565 - 2567 จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคุณกชกร ชาครียรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เข้ารับตราสัญลักษณ์จากคุณ นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัล ASEAN Green Hotel Standard - โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
รางวัล ASEAN Green Hotel Standard - โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด