ลำพูน จัดฝึกอบรม หลักสูตร มาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับเครื่องมือวัด

อังคาร ๐๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดฝึกอบรม หลักสูตร มาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับเครื่องมือวัด (6 ชั่วโมง) มีผู้เข้าอบรม จำนวน 52 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธาน คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำพูน จัดฝึกอบรม หลักสูตร มาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับเครื่องมือวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด