ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดเพื่อระบุอัลไซเมอร์ และจุลินทรีย์ในลำไส้

อังคาร ๐๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๐
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือด เพื่อระบุอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมอื่นๆ และระดับการทำลายสมองที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อปรับการวางแผนการรักษาเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมตั้งแต่ยังไม่มีอาการและที่มีอาการแล้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดเพื่อระบุอัลไซเมอร์ และจุลินทรีย์ในลำไส้

นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังให้บริการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ โดยการเก็บอุจจาระหาความเสี่ยงของโรคเมตาโบลิคและโรคสมองเสื่อม ดูความหลากหลายและประเภทของจุลินทรีย์ ประเมินความสำเร็จของการปรับพฤติกรรมอาหาร และใช้วิธีการถอดรหัสพันธุกรรม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ห้อง 912 อาคาร อปร ชั้น 9 โทร. 0-2256-4000 ต่อ 35692 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการตรวจเลือด โทร. 08-4113-4443 (คุณอดิภา)
บริการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ โทร. 09-4364-1594 (คุณชนิดา)
หรือที่เว็บไซต์ https://trceid.org
E-mail : [email protected]
@Line ID : trceid หรือ @Phone number : 0858581469

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด