AMA ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗:๑๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์(AMA) นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน
AMA ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
AMA ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด