วิทยาลัยดุสิตธานีขอเชิดชูเกียรติ "บุคคลคุณภาพ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๓๒
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชยาวัฒ เกียรติกมลมาลย์ อาจารย์ประจำศูนย์บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมส่งมอบความรู้สู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการเป็นผู้ให้ต่อสังคม ได้เข้ารับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2565" สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
วิทยาลัยดุสิตธานีขอเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณภาพ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ในโอกาสนี้ท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัลยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นผู้ให้ต่อสังคมสืบไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานีขอเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณภาพ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด