คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ภายใต้โครงการ U Power Digital Idea Challenge season 6

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๕๙
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ภายใต้โครงการ U Power Digital Idea Challenge season 6 ณ อาคารรักตะกนิษฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมเตรียมตัวรับโจทย์ทำแผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำผ่านสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ภายใต้โครงการ U Power Digital Idea Challenge season 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้ ได้มีแนวทางในการทำธุรกิจ ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกแบรนด์ที่มาร่วมออกบูธ แจกของรางวัล และจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ที่มา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ภายใต้โครงการ U Power Digital Idea Challenge season 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด