AGE จัดกิจกรรม "Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ปีที่ 3"

ศุกร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๐:๒๘
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับนักเรียน ในพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และโรงเรียนวัดปรีดาราม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน พร้อมสอดแทรกความรู้เรื่อง "ถ่านหิน" และการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือทีมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย AGE และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ลา ร่วมบรรยายและให้ความรู้และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับคณะครูและนักเรียน เมื่อเร็วๆนี้
AGE จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ปีที่ 3
AGE จัดกิจกรรม Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ปีที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด