SAPPE คว้ารางวัล Thailand's Best Managed Companies จาก Deloitte

พฤหัส ๐๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๖
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มจาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) ซึ่งมอบให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเซ็ปเป้ ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืน บริหารด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล เชื่อในพลังวัฒนธรรมองค์กรอย่างสูงสุด ภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรไทยที่มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรไทย และผลักดันสินค้าไทย แบรนด์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
SAPPE คว้ารางวัล Thailand's Best Managed Companies จาก Deloitte

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด