SET และ maiA นำทีมโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้กับ SE ในโครงการ SET Social Impact Gym 2022

31 Aug 2022

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมเปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2022" เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise: SE ทั้ง 10 รายที่ประกอบธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งด้านพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพ และด้านผู้เปราะบาง เริ่มด้วยโปรแกรมการโค้ช GYM#1: Business Warm Up ทบทวน Business Model กำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจผ่าน SE Business Model Canvas พร้อมทำความเข้าใจถึงเป้าหมายในการทำธุรกิจด้วยทักษะและกลยุทธ์พื้นฐานรอบด้านทั้งพื้นฐานและเชิงลึก โดยในปีนี้ มีโค้ชผู้บริหารจิตอาสารวม 27 ท่าน จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมให้คำปรึกษาแก่ SE แบบตัวต่อตัว

SET และ maiA นำทีมโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้กับ SE ในโครงการ SET Social Impact Gym 2022

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SETSocialimpact