SET และ maiA นำทีมโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้กับ SE ในโครงการ SET Social Impact Gym 2022

พุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๑๓
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมเปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2022" เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise: SE ทั้ง 10 รายที่ประกอบธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งด้านพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพ และด้านผู้เปราะบาง เริ่มด้วยโปรแกรมการโค้ช GYM#1: Business Warm Up ทบทวน Business Model กำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจผ่าน SE Business Model Canvas พร้อมทำความเข้าใจถึงเป้าหมายในการทำธุรกิจด้วยทักษะและกลยุทธ์พื้นฐานรอบด้านทั้งพื้นฐานและเชิงลึก โดยในปีนี้ มีโค้ชผู้บริหารจิตอาสารวม 27 ท่าน จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมให้คำปรึกษาแก่ SE แบบตัวต่อตัว
SET และ maiA นำทีมโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพให้กับ SE ในโครงการ SET Social Impact Gym 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด