ผู้บริหารทรู รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๕๘
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล (ขวา) คณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะศิษย์เก่าที่มีความสามารถ ประสบความสำเร็จ ก้าวเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อสารชั้นนำ รับผิดชอบดูแลธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฏิบัติการและเครือข่าย งานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการลูกค้า อันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ผู้บริหารทรู รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด