เทศบาลเมืองศรีราชา จับมือ NT พร้อมเครือข่ายลงนาม MOU โครงการ "สายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชน Smart Help Call Center"

30 Aug 2022

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลศรีราชา นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "สายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชน Smart Help Call Center"

เทศบาลเมืองศรีราชา จับมือ NT พร้อมเครือข่ายลงนาม MOU โครงการ "สายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชน Smart Help Call Center"

ระหว่าง นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายชูชาติ ประสานวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา นพ.สมยศ โล่จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางสาวกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา นางสาวรัชนี สายสมคุณ ผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤตและผู้จัดการแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของชาวศรีราชา ซึ่งโครงการดังกล่าว สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Smart Life ของชาวศรีราชาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการนำระบบ Smart Help Call Center มาสาธิตวิธีการ ใช้งาน โดยทีมผู้เริ่มพัฒนาระบบอีกด้วย

เทศบาลเมืองศรีราชา จับมือ NT พร้อมเครือข่ายลงนาม MOU โครงการ "สายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชน Smart Help Call Center"