นักศึกษา DTC Young Ambassador รุกชุมชนหัวตะเข้ "สำรวจชุมชนใกล้เคียง เรียนรู้เพื่อต่อยอด"

อังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๓๕
สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี นำตัวแทนนักศึกษาจากโครงการ DTC Young Ambassador ลงพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้ พร้อมตัวแทนคณะทำงานโครงการ Green College เพื่อสำรวจและพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน รวมถึงเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อนำไอเดียไปต่อยอด เมื่อวันก่อน
นักศึกษา DTC Young Ambassador รุกชุมชนหัวตะเข้ สำรวจชุมชนใกล้เคียง เรียนรู้เพื่อต่อยอด

ชุมชนหัวตะเข้ เป็นชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตมีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งค้าขายสินค้าทางน้ำเนื่องจากคลองหัวตะเข้ทอดตัวยาวตั้งแต่พระโขนงไปจนถึงแปดริ้ว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ปัจจุบัน ชุมชนนี้ยังคงรักษากลิ่นอายของอดีตไว้โดยผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ด้วยศิลปะ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่อยู่ภายใต้โครงการ DTC Young Ambassador จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้เอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาชีพ วัตถุดิบท้องถิ่น และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโครงการ Green College ซึ่งเป็นโครงการของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับภายในวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบข้าง ซึ่งชุมชนหัวตะเข้เป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยดุสิตธานี จึงร่วมเดินทางไปสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อศึกษาแนวทางที่อาจบูรณาการ (Integration) ความรู้และความเชี่ยวชาญกันในการพัฒนาชุมชน

แม้ว่าการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชนจะเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่อย่างน้อยนักศึกษาและคณะทำงานทุกคนก็ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และฝึกคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งพัฒนาศักยภาพและแนวคิดของนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรภายในองค์กรทุกคน โดยยึดมั่นในพันธกิจหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainability) การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) ความเป็นสากล (Internationalization) และการบูรณาการ (Integration) เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จด้วยมาตรฐานการบริการที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น

ที่มา: กลุ่มดุสิตธานี

นักศึกษา DTC Young Ambassador รุกชุมชนหัวตะเข้ สำรวจชุมชนใกล้เคียง เรียนรู้เพื่อต่อยอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด