สคช. ติวเข้ม อสม. สระบุรี ยกระดับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

พุธ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๑๖
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงพื้นที่อบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยมีนายธีรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และนางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน เจ้าของพื้นที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
สคช. ติวเข้ม อสม. สระบุรี ยกระดับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า ประเทศไทยเวลานี้อยู่ในสังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัจจัยขับ ทำให้ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะเวลานี้มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ราว 4 แสนคน สคช. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาผู้ดูแลให้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกลุ่ม อสม. เป็นผู้ทำหน้าที่ใกล้ชิด เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอยู่แล้ว จึงเป็นกลุ่มนำร่องที่ควรได้รับการเพิ่มศักยภาพ และได้การรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยพื้นที่จังหวัดสระบุรีนับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการรับรองกลุ่ม อสม. ก่อนขยายผลไปยังทั่วประเทศต่อไป

นางสมฤดี กล่าวว่า เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มี อสม. ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่จำนวนมาก แต่ยังขาดการรับรองศักยภาพการทำงาน การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาให้การรับรองประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถให้เหล่า อสม. ซึ่งหลายคนระดับการศึกษาอาจไม่สูงนัก จึงตอบโจทย์ในการยกระดับความสามารถให้กับคนกลุ่มนี้อย่างมาก และเชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับในการทำหน้าที่ให้กับเหล่า อสม. ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. ติวเข้ม อสม. สระบุรี ยกระดับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด