กระทรวงอุตฯ กรมโรงงานฯ จับมือ Dow โชว์นวัตกรรม BCG ผลักดันภาคอุตสาหกรรม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๘
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก จัดสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรม BCG สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและอุตสาหกรรมยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อดำเนินการให้สอดรับกับนโยบาย BCG และ Decarbonization ในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารของ Dow พร้อมกับผู้บริหาร ร่วมแชร์มุมมอง เทคโนโลยี และตัวอย่างความสำเร็จจากต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และที่รับชมทางออนไลน์ผ่าน Zoom
กระทรวงอุตฯ กรมโรงงานฯ จับมือ Dow โชว์นวัตกรรม BCG ผลักดันภาคอุตสาหกรรม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด