สนุกเล่นสนุกรู้คู่กิจกรรมสร้างสรรค์ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" พบกับบูธ สสวท. ได้ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ วันที่ 18 - 21 สิงหาคมนี้

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๐
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปให้น้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. สนุกกับกิจกรรมในบูธ สสวท. อาทิ Food Web สัตว์นี้อยู่ที่ไหน? รู้คณิตพิชิตบิงโก หุ่นยนต์เดินตามเส้น สนุก KID วิทย์คณิต มัดย้อม ล้อมลายเรขา IPST Octagon Electronic เศษส่วนบรรเลง เสียงเพลงขับขาน Maker Space ที่วางโทรศัพท์มือถือ DIY ดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก สสวท. IPST THAILAND หรือ https://bit.ly/3vXIl1T
สนุกเล่นสนุกรู้คู่กิจกรรมสร้างสรรค์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบกับบูธ สสวท. ได้ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ วันที่ 18 - 21 สิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด