สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๒๙
นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ โดยดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มแรงงานประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตร กลุ่มแรงงานใหม่ กลุ่มผู้ว่างงานหรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และกลุ่มแรงงานทั่วไป จำนวน 2,000 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน -สิงหาคม 2565 โดยดำเนินการเปิดฝึกอบรมในหน่วยฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งของหน่วยฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าวฯ ซึ่งดำเนินการเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4346 8234, 0 4346 8235 ต่อ 143-144

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด